Värdegrund, trivselregler och vägledning

Konståkningssektionens verksamhet grundas på värdegrunden: Glädje, trygghet, gemenskap och respekt. Vår värdegrund utgår från Svenska Konståkningsförbundets värdegrund som är glädje, glöd och gemenskap. Den är också lierad med VIKs värdegrund som i sin tur har svensk idrotts värdegrund att luta sig mot. Denna omfattar: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Här nedan följer vad värdegrunden innebär för oss:


Glädje innebär för oss:
Att utvecklas, ha roligt tillsammans och få energi
Att lyckas utifrån sina mål
Att känna längtan

Trygghet innebär för oss:
Att tänja gränserna, våga prova, våga ”ramla”
Att vi har en öppen och välkomnande atmosfär
Att vi skapar trygghet med tydlighet och rutiner 

Gemenskap skapar vi genom:
Att alla ska känna sig välkomna
Att vi känner stolthet för klubben
Att alla ska ha möjlighet att engagera sig 

Respekt betyder för oss:
Att vi har tolerans och förståelse för varandras behov och förutsättningar
Att tro på sig själv och ”ställa upp för sig själv”

Trivselregler

  • Hälsa på varandra
  • Närvara och delta aktivt under veckans träningspass, såväl mark som ispass
  • Var en bra kompis
  • När vi är på isen så lyssnar vi till tränaren och gör vårt bästa.
  • Man uppträder sportsligt på isen, inga miner, dåliga attityder eller sparkar i isen.
  • Åkare som kör program till musik har företräde (säkerhet och trivsel)

För mer utförliga ordningsregler allmänt, vid träning och vid tävling se åkarpärmen!

Vägledining

Här är vägledning för hur du kan agera

Skulle någon bryta mot värdegrunden eller trivselreglerna se Ärendehantering – om något händer.

Se filmen om oss!