Anvisningar & rekommendationer

VIK Konståkning – Anvisningar och rekommendationer

Konståkning är en mycket rolig sport där utövaren får kombinera skridskoåkningen med dans, gymnastikövningar och rytmik. Om man önskar komma långt inom sporten krävs också mycket engagemang från åkaren. Detta tillsammans med motivation och glöd är viktigt för åkaren och tillsammans med klubben ska vi skapa bästa förutsättningar för att åkaren ska känna detta.  

Våra anvisningar och rekommendationer är till för att hjälpa klubbens medlemmar och föräldrar att lära känna klubben och veta hur klubben önskar arbeta för att på bästa sätt främja åkarnas utveckling inom sporten. 

Åkaren börjar som nybörjare i skridskolan och allteftersom åkaren utvecklas kan man komma upp i mer och mer avancerade grupper. Ju högre upp i kunskapsnivån man kommer, ju mer man som åkare vill utmanas, så ökar också kraven från klubbens sida för åkaren gällande sitt engagemang. Detta för att åkaren ska vara i tillräckligt bra form för att nå sin önskade nivå och inte skadas under träning och tävling. 

Varje lov erbjuds konståkningsläger för åkarna. Lägren är ett mycket bra tillfälle för åkaren att utvecklas och ju högre upp i kunskapsnivå man kommer desto mer rekommenderar man åkaren att delta på lägren. 

Från det att man går i 3-dagarsgruppen stäms åkarens målsättning med sporten av årligen för att klubben, åkaren och föräldrar ska vara eniga i ambitionsnivån. Kom alltid ihåg att tränaren är till för att stötta och rådgöra inom olika frågor som gäller åkarens träning och tävlingar.  

Grundläggande information för dig som är ny inom sporten

I denna sport tar man 6 grundläggande märken innan man får ta av sig hjälmen. Huvudtränaren i klubben följer barnens utveckling nogsamt och kommer tillsammans med barnets tränare avgöra när man är redo att ta respektive märke.

Innan man har tagit samtliga märken tränar man i 1- och 2-dagarsgrupperna i skridskoskolan och 3-dagarsgruppen i konståkningsskolan. Huvudtränaren kommer därefter i samspråk med barnets tränare och föräldrar att rekommendera fortsatt grupp för åkaren att träna i.

Fr o m 2-dagarsgruppen ingår markträning i träningsprogrammet. Antal timmar i veckan varierar beroende på grupp. Markpassen är en viktig del i konståkarens träningsschema. Här byggs åkarens styrka och kondition för att klara alla krävande rörelser på isen och förebygger skador.

Åkarna delas inte in efter ålder utan efter kunskapsnivå. 

Allmänna ordningsregler 

En åkare i VIK Konståkning:

 • kommer i tid till träningen
 • närvarar och deltar aktivt under veckans träningspass, såväl ispass som markpass
 • lyssnar på tränaren och följer tränarens råd och rekommendationer
 • är en bra kompis och agerar mot andra så som de själva vill bli bemötta
 • tar ansvar för sina konståkningsredskap, så som skridskor, träningskläder, utrustning för markträning, tävlingsutrustning, etc
 • kommer till träningen i proper träningsklädsel. Flickor med långt hår som åker utan hjälm ska ha håret uppsatt i knut så inget hår faller ned i ansiktet vid träning
 • meddelar sin tränare om han eller hon behöver avstå från träning pga skada eller annat. 

Rekommendationer för grupperna


Skridskoskolan

Alla som vill prova på att åka skridskor är välkomna till denna grupp. Vi övar skridskoåkningens grunder. Stå, åka, resa sig och framförallt ha kul genom lekar.

Kom ihåg:

 1. Utrustningen är skridskor och hjälm. Kläderna ska vara rymliga och mjuka så att barnen kan röra sig. Glöm inte vantar!
 2. Alla nya skridskoskolebarn får testa 1 gång. Vill barnet inte åka därefter så behöver man inte betala.

2-dagarsgruppen

En åkare i tvådagarsgruppen:

 1. kan ta upp till märke 6
 2. rekommenderas att värma upp före träningen
 3. uppmuntras att delta på läger under skollov och sommar om intresse finns

Förberedande och C-åkare

 1. har konståkningsskridskor anpassade för konståkning
 2. värmer upp 15 minuter före isträningen
 3. stretchar 15 minuter efter isträningen
 4. har markträning på sitt schema
 5. kan testa när tränaren tycker att åkaren är redo
 6. rekommenderas att delta på de läger som anvisas av tränaren under året. Tränaren rekommenderar att åkaren deltar under sommaren vid minst 1 veckas sommarläger. Vill åkaren mer så uppmuntras det. Man bör delta på de läger där klubben har tränare. Vill man utöver detta träna på läger så prata igenom detta med din tränare innan du anmäler dig så att du kan få vägledning.

 Elit, A och B-åkare

 1. agerar som en förebild för alla åkare i klubben
 2. följer och är medveten om de tävlingsregler som gäller för den egna tävlingsklassen.
 3. har en sportslig attityd och ett sportsligt beteende, där man tävlar främst mot sig själv och sin egen prestation både på träning och på tävling. Man gläds med andra i medgång och peppar/lyfter stämningen i motgång
 4. tar eget ansvar för att vara i fysisk och mental form vid säsongens början. Här kan tränare hjälpa till att utforma träningsprogram.
 5. känner sig så pass engagerad i sporten att man vill prioritera tävlingar och träningar, framförallt under tävlingsssäsong.
 6. tar eget ansvar för aktiv uppvärmning minst 15 minuter före varje träning (detta betyder 15 minuters aktiv uppvärmning innan man tar på sig skridskorna).
 7. tar eget ansvar för nedjoggning och aktiv stretching minst 20 minuter efter varje träning.
 8. kan testa när tränaren anser åkaren redo.
 9. rekommenderas att delta på de läger som anvisas av tränaren under året. Tränaren rekommenderar att åkaren deltar på de läger som anordnas under skollov och minst 3 veckors sommarläger. Man bör delta på de läger där klubben har tränare. Vill man utöver detta träna på övriga läger så prata igenom detta med tränare innan anmälan för att få vägledning.

Övrig information och rekommendation till dig som förälder

 • Ansvaret som tränare – Under träningar tar tränarna ansvar för barnen. Vi ser till att de utvecklas, att de också får en bra värdegrund för vad träningen innebär.
 • Vi har alltid två ”typer” av omklädningsrum:

– Ett med föräldrar – där de som inte är redo att ta helt eget ansvar för att ta på och av skridskorna byter om.
– Ett utan föräldrar – där åkare (oftast fr o m 3 dagars-gruppen) byter om.

 • För barnens bästa koncentration och inlärning är föräldrar välkomna att se på ispassen från läktaren. Då markträningen också är i behov av koncentration ber vi föräldrar att vänta på läktaren eller i kafeterian. Klubben tar ansvar för barnen under träningstid.
 • Ledarnas värdegrund/ledarskapsfilosofi – Vi tror på barnen! Vi lyssnar alltid till barnen och försöker utveckla dem i den takt som passar bäst. Vi engagerar och motiverar genom att belysa utveckling och berömma åkarna för det de presterar. Om barnen uttrycker osäkerhet eller annan utmaning lyssnar vi och hjälps åt att komma över dessa tillsammans med åkaren.
 • Dialog mellan föräldrar och tränare – Vi ser gärna att tränarna har föräldrars telefonnummer och vice versa. Vi håller kontinuerlig dialog om det behövs och har, när åkaren kommer upp till en viss nivå, årliga samtal kring åkarens ambition och utveckling. Tränarna vill gärna bli meddelade om barnen är sjuka eller av någon anledning inte kan vara med vid träning.
 • Engagemang i klubben – Tränarna är anställda av föreningen. Medlemmarna i styrelsen är ”frivilliga föräldrar” och i denna grupp av engagerade vuxna behövs alltid tillskott av föräldrar som vill vara med och hjälpas åt och utveckla klubben. Om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss via de kontaktvägar som finns på hemsidan.
 • Lust och engagemang kan gå i vågor – Tappad motivation under en tid kan vara bra att diskutera med tränare om för att se hur åkaren kan motiveras mera.